Informace o zpracování osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním svých osobních údajů poskytnutých Ivetě Čechové – Comfort Care Cosmetics, Tržní 20, 738 01 Frýdek-Místek,IČ:70610037 pro účel stanovený níže. Tento souhlas uděluji pro všechny údaje obsažené v tomto formuláři. Zároveň jsem si vědom/a svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Se všemi vyplněnými částmi tohoto formuláře jsem byl/a seznámen/a, všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

Účel zpracování osobních údajů

V souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů jsou všechny údaje uvedené v tomto formuláři shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely zasílání obchodních sdělení subjektu údajů prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti, a to do doby, kdy subjekt údajů přímo a účinně zašle Ivetě Čechové –  Comfort Care Cosmetics informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace nadále zasílány. Sumarizované údaje z tohoto formuláře mohou být použity Ivetou Čechovou – Comfort Care Cosmetics pro statistické účely, a to pro vnitřní potřebu Ivetou Čechovou – Comfort Care Cosmetics.

Prohlášení správce osobních údajů

Iveta Čechová – Comfort Care Cosmetics prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny.

logo Comfort Care Cosmetics